Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » De 20 största aktieägarna

De 20 största aktieägarna

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Familjen Jorlén 1.104.700 1.494.329 9,88 24,52 
Familjen Boström 835.500 1.647.612 9,44 19,56 
Swedbank Robur fonder 0 864.934 3,29 1,69 
Skandia fonder 0 844.972 3,21 1,65 
Familjen Paulsson 819.200 0 3,11 16,02 
SVOLDER AKTIEBOLAG 0 750.000 2,85 1,47 
DnB - Carlson fonder 0 719.835 2,74 1,41 
MPCS EQ SEC CLIENT SEGREGATION 0 695.203 2,64 1,36 
Odin fonder 0 674.672 2,56 1,32 
JPMORGAN CHASE N.A 0 455.153 1,73 0,89 
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 424.841 1,61 0,83 
SEB Investment Management 0 346.599 1,32 0,68 
Sijoitusrahasto Evli Eurooppa 0 338.086 1,29 0,66 
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 0 337.051 1,28 0,66 
MELLON OMNIBUS 15%, AGENT F ITS CLIENTS 0 310.180 1,18 0,61 
CBNY-NORGES BANK 0 307.858 1,17 0,60 
SSB CLIENT OMNIBUS AC OM07 (15 PCT) 0 267.955 1,02 0,52 
STATE STREET BANK AND TRUST OMNIBUS 0 253.432 0,96 0,50 
AXELSSON, ANNA 0 250.000 0,95 0,49 
BERGER, SVANTE 0 250.000 0,95 0,49 
 
27 februari 2015 Källa/Source Euroclear Sweden  
 
© Nolato