Nolato » Bolagsstyrning » Extra bolagsstämma 5 dec

Extra bolagsstämma 5 december 2016

Aktieägarna i Nolato AB (publ), org.nr 556080-4592 kallas till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2016 klockan 10.00 i Bolagets huvudkontor på Nolatovägen i Torekov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Nolato