Nolato » Nolatokoncernen » Koncernbolag » Nolato Beijing

Välkommen till Nolato Beijing

Nolato

Nolato Beijing formsprutar och utför semimanuell montering av mekanikmoduler till mobiltelefoner och andra "handheld devices".

Certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Nolato Mobile Communication Polymers (Beijing) Co Ltd
402 Longsheng Industrial Park
7, Rong Chang Road East
Beijing Development Area
Beijing 100176
P.R. China

Tel: +8610-67872200


© Nolato