Nolato » Nolatokoncernen » Nolatos affärsmodell

Vår affär och affärsmodell

Vår affär

Nolato utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon och andra utvalda industriella sektorer. Det vi tillverkar kan vara allt från enskilda komponenter, som kunden själv monterar i sin egen produkt, till kompletta produkter, klara att levereras till kundens kund. Vi utvecklar och tillverkar även egna produkter, till exempel läkemedelsförpackningar.

Vår affärsmodell

Affärsmodellen bygger på målsättningen att vi ska uppfylla vår vision och våra finansiella mål för att därmed skapa trygga arbetsplatser för våra medarbetare och bestående värde för våra ägare. Baserat på lång erfarenhet och bred kompetens har vi ett nära, långsiktigt och innovativt samarbete med våra kunder. Genom väl utvecklad och ledande teknologi, kvalificerad projektledning, brett utvecklings- och designkunnande samt högeffektiv produktion skapar vi mervärde såväl för kunderna som för våra ägare. Vår verksamhet bygger på våra tre Grundbultar, som säger att vi ska vara affärsmässiga, välorganiserade och ansvarstagande.

Vägen till visionen

De viktigaste medlen för att komma fram till vår vision är:

Hög produktivitet
Som underleverantör måste vi koncentrera oss på det som skapar värde för våra kund­er och som de långsiktigt lägger vikt vid. Hög produktivitet och kontinuerligt kostnadsfokus är därför viktiga delar av vår vardag. Ständiga förbättringar och lean manufacturing leder till bättre affärer både för oss och våra kunder genom effektiva processer, minskad kassation, kortare ledtider och nya lösningar.

Långsiktiga relationer
Vi strävar alltid efter långsiktiga och nära samarbeten med våra kunder. För ju mer vi förstår av deras processer och behov, desto högre värde kan vi skapa för dem. Även internt samarbetar vi tvärs över bolags- och affärsområdesgränser för att skapa ett brett kunderbjudande.

Brett kunderbjudande
Den generella trenden är att kunderna minskar antalet leverantörer och prioriterar dem som har resurser och kompetens att vara med från koncept till leverans. Vi arbetar därför med ett brett kunderbjudande som omfattar flertalet teknologier inom det polymera området och innehåller allt från konceptutveckling, produktdesign och materialoptimering till volymproduktion, vidareförädling, montering och logistik.

Lokal närvaro globalt
Närheten till kunden är alltid viktig, både för oss och för kunden. Vi är därför ­öppna för att etablera produktion där kunden finns. Genom att använda redan befintliga enheter, kan vi sänka investeringsrisk och ledtid.

Hög kompetens
Då våra kunder ständigt utmanar oss med nya önskemål och tuffare krav, vässar vi proaktivt vårt erbjudande genom kontinuerlig kompetenshöjning av våra medarbetare och löpande investeringar i spjutspetsteknologier.

Etiskt & hållbart
Vi har en stark värdebas, som bygger på att en effektiv och lönsam affärsverksamhet måste vara etisk och hållbar. Därför är frågor som rör etik, socialt ansvar, miljö och arbetsmiljö naturliga och väl integrerade inslag i vår affärsverksamhet.

Affärsidé

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom väl definierade marknadsområden.
       Genom lång erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i kundens projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om varje enskild kunds förutsättningar, är Nolato en effektiv och innovativ samarbetspartner.

Vision

Nolato ska vara kundens första val som samarbetspartner.

© Nolato