Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Analytiker som följer Nolato

Aktieägarvärde

Nolato
Nolatos ledning arbetar löpande med att utveckla den finansiella informationen, för att skapa goda förutsättningar att värdera bolaget på ett så rättvisande sätt som möjligt. I detta ingår bland annat att medverka aktivt vid träffar med analytiker, aktiespar­are och media.

Analytiker

Nolatoaktien har under året följts och analyserats av bland annat följande analytiker:

  1. ABG Sundal Collier – Per Lindberg +44 207 905 5658
  2. Carnegie – Mikael Laséen 08 5886 8721
  3. Redeye – Greger Johansson 08 545 013 30
  4. Remium – Carl Ragnerstam 08 454 32 23
  5. Handelsbanken – Marcela Klang 08 701 5118
© Nolato