Nolato » Bolagsstyrning » Revisorer

Stämmovald revisor

Nolato
Stefan Engdahl, auktoriserad revisor

Vid årsstämman 2015 utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan Engdahl som huvudansvarig, som Nolatos revisor fram till slutet av årsstämman 2016.

Stefan Engdahl är född 1967. Han har lång erfarenhet av revision av ägarledda och börsnoterade industribolag, till exempel Hexpol, Xano och Kabe. Utöver Nolato är han idag revisor i bland annat Doro, Ages och Itab.

© Nolato