Nolato » Bolagsstyrning » Styrelsen

Styrelsens ledamöter och organisation

Nolatos styrelse består av 7 ledamöter valda av årsstämman samt 2 arbetstagarrepresentanter.

 Fredrik Arp Nolato styrelseDag Andersson NolatoSven Boström NolatoÅsa Hedin NolatoHenrik Jorlén Nolato
NamnFredrik ArpDag AnderssonSven Boström-SvenssonÅsa HedinHenrik Jorlén
Invald2009 (ledamot även under 1998 – 1999)2014201320141974
BefattningStyrelsens ordförande samt ordförande i ersättningsutskottet.StyrelseledamotStyrelseledamotStyrelseledamotStyrelseledamot
samt ledamot av ersättnings- och revisionsutskotten.
Född19531961198319621948
UtbildningCivilekonom, ekon.dr.h.c.Civilekonom Handelshögskolan, MBA InseadFil. kand. kemiMSc i biofysik och BA i fysikHandelsskola

Andra
styrelse-
uppdrag

Ordförande i Mediplast och Parques Reunidas. Ledamot i Technogym och Vattenfall.Ledamot i Diaverum samt diverse styrelser inom Diaverum, inkl. JV bolag.Ledamot i
Swedish Space Corporation, Tobii, Immunovia, E. Öhman J:or Fonder och CellaVision.
BakgrundKoncernchef Volvo Cars, Trelleborg, PLM.VD & koncernchef Diaverum, Vice VD Mölnlycke Health Care, diverse befattningar SKFLedande befattningar inom Elekta, Siemens Healthcare och Gambro.Ledande befattningar inom Nolatokoncernen.
Aktie-
innehav
3.000 B2.000 B255.870 B0294.000 A
37.950 B
BeroendeOberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

 

 Jenny Sjödahl Nolato styrelseLars-Åke Rydh NolatoBjörn Jacobsson, NolatoHåkan Svensson Nolato
NamnJenny SjödahlLars-Åke RydhBjörn JacobssonHåkan Svensson 
Invald201620052015 (2000)
Suppl. 2014
2014
Suppl. 2009-2014
 
BefattningStyrelseledamotStyrelseledamot
samt ordförande i revisionsutskottet.
Arbetstagar-representant LOArbetstagar-representant PTK 
Född1973195319711960 
UtbildningCivilingenjör, MBACivilingenjörGymnasiumGymnasium. Diplomerad Styrelseledamot PTK 

Andra
styrelse-
uppdrag

Ordförande i OEM International, Nefab, Plastprint och Schuchardt Maskin. Ledamot i HL Display, Olja ek.för. och Investment AB Vitrinen 
BakgrundVice Vd för ABB Control TechnologiesVD och koncernchef i NefabAnställd i
Nolato Gota
Anställd i
Nolato Cerbo
 
Aktie-
innehav
02.000 B00 
BeroendeOberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. 


Suppleanter till arbetstagarrepresentanterna är Ingegerd Andersson (LO), Jonny Petersson (PTK) och Arif Mislimi (LO).
Aktieinnehavet uppdaterat enligt Euroclears redovisning 30 november 2016.


© Nolato