Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Ägarfördelning

Ägarfördelning

Fördelning fys/jur personer Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 11.725 93,58 10.327.870 39,26 27.789.670 54,34
   varav Sverigeboende 11.636 92,87 10.233.944 38,90 27.695.744 54,15
Juridiska personer 804 6,42 15.979.538 60,74 23.352.338 45,66
   varav Sverigeboende 378 3,02 11.087.465 42,15 18.460.265 36,10
Summa 12.529 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
   varav Sverigeboende 12.014 95,89 21.321.409 81,05 46.156.009 90,25
 
Geografisk hemvist Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Sverigeboende 12.014 95,89 21.321.409 81,05 46.156.009 90,25
Övriga Norden 231 1,84 868.921 3,30 868.921 1,70
Övriga Europa 176 1,40 2.223.727 8,45 2.223.727 4,35
USA 81 0,65 1.759.117 6,69 1.759.117 3,44
Övriga världen 27 0,22 134.234 0,51 134.234 0,26
Totalt 12.529 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
 
Fördelning på typ av ägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 7.481.563 28,44 14,63
   Banker 0 37.397 0,14 0,07
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 0 1.316 0,01 0,00
   Fondbolag 0 6.632.137 25,21 12,97
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 607.272 2,31 1,19
   Pensionsstiftelser 0 203.441 0,77 0,40
Övriga finansiella företag 0 656.989 2,50 1,28
Socialförsäkringsfonder 0 15.925 0,06 0,03
Staten 0 100.000 0,38 0,20
Kommuner/landsting 0 18.552 0,07 0,04
Intresseorganisationer 0 1.484.820 5,64 2,90
   Hjälp och fackliga org 0 1.482.820 5,64 2,90
   Trossamfund 0 2.000 0,01 0,00
Övriga svenska juridiska personer 819.200 388.254 4,59 16,78
Ej kategoriserade juridiska personer 0 122.162 0,46 0,24
Utlandsboende ägare 0 4.985.999 18,95 9,75
Svenska fysiska personer 1.940.200 8.293.744 38,90 54,15
Totalt 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
Fördelning på storleksklasser Aktieägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
1 - 499 9.868 0 939.253 3,57 1,84
500 - 999 987 0 616.762 2,34 1,21
1000 - 2499 1.089 0 1.446.859 5,50 2,83
2500 - 4999 283 0 942.645 3,58 1,84
5000 - 7499 91 0 523.744 1,99 1,02
7500 - 9999 32 0 273.380 1,04 0,53
10000 - 19999 57 0 717.386 2,73 1,40
20000 - 49999 48 0 1.559.213 5,93 3,05
50000 - 99999 24 0 1.738.234 6,61 3,40
100000 - 249999 27 501.733 3.724.525 16,06 17,09
250000 - 23 2.257.667 11.066.007 50,65 65,78
Totalt 12.529 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
28 februari 2017 (Källa Euroclear Sweden)
© Nolato