Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Aktiekapitalet

Aktiekapitalets utveckling

År Ökning av
aktiekapitalet
Nominellt
belopp
Totalt antal
aktier (st)
Totalt aktie-
kapital (kr)
1984
Nyemission (1)
450.00025175.3604.384.000
1984
Fondemission 4:1
17.536.00025876.80021.920.000
1985
Fondemission 1:2
10.960.000251.315.20032.880.000
1986
Nyemission (2)
5.000.000251.515.20037.880.000
1986
Nyemission (3)
3.529.400251.656.37641.409.400
1994
Split 5:1 (4)
058.281.88041.409.400
1994
Nyemission (5)
3.750.00059.031.88045.159.400
1994
Konvertering (6)
700.61559.172.00345.860.015
1995
Konvertering (6)
1.117.50059.395.50346.977.515
1998
Fondemission 1:1
46.977.515518.791.00693.955.030
2002
Nyemission 2:5 (7)
37.582.010526.307.408131.537.040
      


(1) Riktad nyemission till SEB för publik försäljning i samband med börsnotering
(2) Riktad nyemission i samband med förvärv av bolaget Nolato Lövepac
(3) Riktad nyemission i samband med förvärv av bolaget Nolato Gejde
(4) Ändring av aktiens nominella belopp från 25 till 5 kronor
(5) Riktad nyemission i samband med förvärv av bolaget Nolato Plastteknik
(6) Konvertering och utgivning av nya aktier vid konvertering av konvertibelt lån
(7) Nyemission med två nya aktier på fem gamla till en teckningskurs på 35 kronor

© Nolato