Nolato » Kunderbjudande » Medicinteknik » Utvecklingspartner

Erfaren utvecklingspartner med djup förståelse

Nolato

Snabbfakta:
  1. Prototypframtagning
  2. Verktygstillverkning
  3. Riskanalyser
  4. Validering av processer (IQ, OQ, PQ)
  5. Försöksplaneringar (DOE)
  6. Pilotproduktion (lågvolym)
  7. DFA (Design for assembly)
  8. DFM (Design for manufacturing)

Att redan i utvecklingsfasen driva projekt i nära partnerskap med oss på Nolato Medical kan vara en avgörande framgångsfaktor vid framtagningen av en ny produkt för kunder inom medicinteknik och läkemedel. Vår breda och djupa förståelse för medicintekniska applikationer skapar, i kombination med vår långa erfarenhet, effektiva lösningar och säkerställer rätt kvalitet.
Vi erbjuder en väl förankrad projektstruktur och tydlig projektledning, som är van att arbeta i kundens nätverk och leverera resultat. Ett nära samarbete med oss skapar rätt resurser, styrning och verktyg för ett effektivt utvecklingsarbete.
Viktiga byggstenar för Nolato i utvecklingsfasen är framtagning av prototyper, verktygssimulering, design för montering, riskanalyser, försöksplanering och validering av processer. Våra teknikresurser stödjer den tidiga utvecklingsfasen, vilket tillsammans med djup kunskap om formverktyg borgar för en säker, validerad volymproduktion.
© Nolato