Nolato » Kunderbjudande » Medicinteknik » Produktionspartner

Specialinriktad och effektiv produktionspartner

Nolato
Snabbfakta:
  1. Formsprutning: Plast, TPE, silikon
  2. Extrudering: Produktion i renrum
  3. Latexdoppning: Syntet- och naturlatex
  4. Injection blow moulding: Läkemedelsförpackningar
  5. Produktionsenheter i: Sverige, Ungern och Kina.
  6. Renrum: Klass 7, 8 och 9 enligt ISO 14644-1
  7. Vidareförädling: Montering, dekorering, boxbuilding, logistiklösningar

Nolato Medical är specialister på effektiv volymproduktion av produkter för kunder inom medicinteknik och läkemedel. Lång erfarenhet, specialisering och kontinuerligt förbättringsarbete gör oss till en för dig lönsam och tillförlitlig produktionspartner.
Eftersom vi enbart arbetar med kunder inom medicinteknik och läkemedel, har vi stor förståelse för de speciella krav och förutsättningar som präglar denna typ av produktion.
Produktionen anpassas till dina krav och önskemål. Vi kan erbjuda olika former av hygien- och renrum och hela processen skräddarsys, med produktion där det är lämpligast vad gäller teknik, logistik och arbetsmoment. Långtgående delegering, med särskilda team för just din produktion, ger snabba informationsflöden.
Vår nära koppling mellan utvecklingsprocessen och produktionsfasen skapar goda förutsättningar för en effektiv och för alla parter lönsam produktion. 

© Nolato