Nolato » Kunderbjudande » Medicinteknik » Doppformad latex

Doppformade produkter i latex

Nolato

Snabbfakta:
  1. Produktion i syntet- samt naturlatex.
  2. En av Europas största automatiska dopplinjer.
  3. Renrumstillverkning av kateterballonger
  4. Egen compoundering av latexmaterial.
  5. Omfattande resurser för utveckling och testning av nya latexprodukter.
  6. Kostnadseffektiva lösningar för vidareförädling och montering
  7. av doppade latexprodukter.
  8. Produktunika lösningar för effektiv produktion.

Nolato är en världsledande tillverkare av doppformade latexprodukter med höga eller extrema krav på toleranser och stabilitet i tillverkningsprocessen.
Latexdoppning är en utmärkt och kostnadseffektiv teknik för produkter med geometrier som är svåra att producera i traditionell formsprutning.
Vi deltar aktivt i utvecklingen av nya doppformade produkter. Grundförutsättningen för utveckling och tillverkning av en doppformad latexprodukt är förståelsen för råmaterialet där Nolato tillverkar materialrecepturer in-house. Utför även omfattande testning av prototyper samt produkter i serieproduktion.
Vi skapar unika lösningar för individuella behov. Produkter tillverkas av syntet- eller naturlatex i hygien eller renrumsmiljö. Vi erbjuder hela processen från produktutveckling över materialval till högautomatiserad produktion med stor kapacitet. Genom kontinuerlig in-line kvalitetskontroll kan vi erbjuda en konstant hög kvalitet och spårbarhetsnivå.

Nolato är också en ledande tillverkare av kateterballonger. Ballongerna används framförallt som en komponent monterad på hjärtkatetrar och tillverkas av USP Class VI testad naturgummilatex.

© Nolato