Nolato » Nolatokoncernen » Koncernbolag » Nolato Gota

Välkommen till Nolato Gota

Nolato

Nolato Gota är en kvalificerad partner inom utveckling och produktion av formsprutade plastprodukter.

Vi arbetar nära våra kunder och är starkt fokuserade på deras behov av komponenter som skall möta marknadens krav på funktion, design, miljö och kostnadseffektivitet.

Förutom konventionell formsprutning är vi speciellt inriktade på 2K, ingjutning, svetsning, dekorering, automatisering samt robotapplicering av tätningar och montering. Vår erfarna teknikavdelning deltar även i produktutvecklingen när kunden så önskar.

2014 erhöll vi utmärkelsen ”Supplier Excellence Award” av Husqvarna och 2011 belönades vi med ”Award of Excellence” av Volvo Car Corporation.

Vår vision:

Nolato Gota ska till utvalda kundsegment vara marknadsledande leverantör av komplexa formsprutade produkter med hög automatiseringsgrad.

Vår affärsidé:

Nolato Gota ska för kunder inom våra utvalda kundsegment tillverka formsprutade produkter, som bygger på vår kunskap kring högautomatiserad och därmed kostnadseffektiv produktion.

Vi är certifierade enligt

  1. ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001
  2. Ford Q1 Preferred Quality Status
  3. Jaguar Land Rover JLRQ Award
© Nolato