Nolato » Nolatokoncernen » Nolato i korthet
Karta

Nolato i korthet

Vår verksamhet

Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i plast, silikon och TPE till ledande, ofta globala, företag inom tre områden:
– medicintekniska hjälpmedel (inhalatorer, insulinpennor, kateter­ballonger med mera)
– komponenter inom telekomsektorn (delsystem till mobiltelefoner, ofta med högt kosmetiskt innehåll, samt metoder och material för skärmning av elektronik)
– produkter till industriföretag (förpackningar, hygienprodukter, fordonskomponenter med mera).

Vårt kunderbjudande

Kunderbjudandet omfattar flertalet teknologier inom det polymera området och inkluderar hela värdekedjan fram till och med levererad produkt.
     Vi strävar efter att bygga upp ett nära, långsiktigt och för bägge parter givande samarbete och anlitas ofta för produktion av mer komplexa produkter med höga tekniska krav.
     Med vår breda kompetens stött­ar vi kunderna i deras produkt­utveckling. Genom att medverka i kundernas utvecklingsarbete redan på ett tidigt stadium kan vi optimera design och konstruktion och därmed bidra till en bättre slutprodukt.

Vår värdegrund

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande och en av våra Grundbultar är att en effektiv affärsverksamhet måste kombineras med etik, ansvar och miljöhänsyn. Dessa områden är ­därför naturliga och väl­integrerade inslag i vår affärsverksamhet. Vi är anslutna till FN Global Compact och redovisar hållbarhetsarbetet enligt GRI.

Våra medarbetare

Medelantalet anställda under 2015 var 7.759 personer. Av dessa var 90 procent verksamma utanför Sverige.

Vår aktie

Nolato börsnoterades 1984. B-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Vår historia

Bolaget grundades 1938 som Nordiska ­Latexfabriken i Torekov AB, med varu­märket Nolato, som sedan 1982 är före­tagets namn. Genom organisk tillväxt och förvärv har dagens globala koncern vuxit fram. Fort­farande med huvudkontoret i Torekov, men med största delen av verksam­heten utanför ­Sverige.
© Nolato