Nolato » Nolatokoncernen » Koncernbolag » Nolato Beijing Medical

Nolato Beijing Medical

Nolato
Nolato
Nolato

Nolato Beijing Medical tillverkar och vidareförädlar polymera produkter och system i nära samarbete med kunder inom läkemedels- och medicinteknikindustrin.
Vår huvudsakliga inriktning är tillverkning av komponenter, montering, subsystem och system i plast till kunder inom medicinteknik segmentet. Vår produktionssite finns i Beijing, Kina.
Verksamheten är certifierad enligt ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Nolato Beijing Medical
11# Kangsheng Industrial Park
11, Kangding Road
Beijing Development Area
Beijing
P.R. China

© Nolato