Nolato » Bolagsstyrning » Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning informerar Nolato årligen aktieägare och kapitalmarknad om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur bolaget tillämpar Koden.

Informationen samlas i en bolagsstyrningsrapport. Dessa rapporter från 2007 och framåt kan laddas ner som pdf-dokument.

© Nolato