Nolato » Kunderbjudande » Medicinteknik » Montering

Optimerad produktivitet genom rätt nivå
av automatisering.


Korta fakta
Monteringsteknologier
 1. Manuell montering
 2. Semiautomatisk montering
 3. Flexibla robotlinjer
 4. Höghastighetsmontering
  – Kam-styrda system
  – Kontinuerliga system
 5. Testsystem (fristående eller integrerade)
 6. Förpackningslinjer

Grundläggande information
 1. Speciellt framtagna monteringssystem för medicinsk utrustning
 2. Validerade processer, SAT, FAT, DQ, IQ, OQ, PQ
 3. Montering i enlighet med renrumsstandard ISO 14644-1, klass 7, 8 och 9
 4. Mer än 25 000 kvadratmeter renrumskapacitet i olika klasser
 5. Certifieringar: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
 6. Produktion i Sverige, Ungern, Storbritannien, USA och Kina

Exempel på applikationer
 1. Kirurgisk utrustning – bestående av flera komponenter, manuell montering
 2. Blodtransfusionsutrustning – limning och ultraljudssvetsning
 3. Katetrar, höghastighetsmontering
 4. Insulinpennor

Ladda ner
Kontakt
Christian Classen
+49 176 47760741
Nolato

Monteringslösningar

Tack vare vår breda kompetens och erfarenhet inom montering kan vi alltid erbjuda våra kunder rätt lösning, oavsett om det gäller manuell montering, semiautomatisk montering eller helautomatisk höghastighetsmontering.

Valet av monteringsmetod sker utifrån produktionsvolym, produktdesign, kvalitetskrav och geografiskt läge.

För att uppfylla de stränga kvalitetskraven som gäller vid tillverkning av medicinsk utrustning, erbjuder vi validerade monteringsprocesser i renrum som uppfyller kraven i GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) och FDA 21 CFR avsnitt 11.

Nolato erbjuder flera olika sammanfogningstekniker och monteringsmetoder, såsom ultraljuds- och vibrationssvetsning, limning och mekanisk presspassning för att bara nämna några. De olika teknikerna används på samtliga nivåer, från manuell montering till höghastighetsmontering.

Vid höghastighetsmontering använder vi oss t.ex. av kam-styrda, indexerade system. Tekniken lämpar sig för montering av komponenter som kräver yttersta precision och som används i utrustning där lång livslängd är helt avgörande. Ett kam-styrt system säkerställer perfekt synkronisering mellan de olika enheterna. Vi erbjuder även system med kontinuerlig drift, med effektiv överlappning mellan de olika produktionscyklerna. Med en kapacitet på upp till 1200 enheter per minut är systemet väl rustat för mycket höga volymer.

Som komplett serviceleverantör erbjuder vi även dekorering, packning och etikettering av monterade komponenter. Vi erbjuder naturligtvis kundanpassade förpackningar och skräddarsydda logistiklösningar.

Nolato
© Nolato