VÅR OMVÄRLD

Starka trender som driver förändring


Det finns en rad starka trender som ständigt förändrar spelplan och förutsättningar för Nolatos kunder. Som högteknologisk global Solutions provider är Nolatos viktigaste uppgift att tillsammans med kunderna omvandla varje utmaning till en konkurrenskraftig affärsmöjlighet.

Ökat fokus på kärnverksamheten

Det snabba tempot skapar ett behov hos kunderna att värna om och fokusera på den egna kärnverksamheten. Att lägga ut delar av verksamheten till partnerföretag är ett sätt att möta utmaningen.

Som högteknologisk global Solutions provider är Nolato väl positionerat för att effektivt hantera de delar av verksamheten som behöver outsourcas och när behov finns expandera lokalt eller globalt tillsammans med kunden. Förmåga att leverera integrerade lösningar, antingen delsystem eller färdiga produkter, bidrar dessutom till att förenkla och korta kundens logistikkedja.
Coworkers meeting

IoT

I takt med att IoT (Internet of Things) integreras i allt från medicinteknisk utrustning och hushålls­apparater till maskiner och fordon, skapas behov av såväl skärmning som värmeavledning från elektronik inom helt nya produktområden.

Nolatos djupa kompetens inom polymera produkter och system fångar upp utvecklingsbehov, utvecklar innovativa lösningar och levererar anpassade delsystem och färdiga produkter. Inte minst finns spets­kompe­tensen för att möta nya behov av skärmning och värmeavledning från elektronik i produkterna.

Kvinna med mobil

Konkurrenskraft

En trend är att våra kunder oftare möter konkurrens från nya aktörer. Här kan vi bidra till ökad konkurrens­kraft genom att stötta våra kunder vid utvecklingen av nya, innovativa och miljöoptimerade produkter, som möter kraven på ökad differentiering.

Med vår långa erfarenhet av Lean Manufacturing hjälper vi också till att maximera kundernas affärsnytta genom effektiva processer och hög kvalitetssäkring.
Medarbetare synar produkt vid tillverkningen

Ansvarsfullt företagande

Nolato är en viktig del av kundernas värdekedja. Deras förväntningar på att ett aktivt hållbarhetsarbete bedrivs växer och ställer därmed krav på ett tydligt ansvarstagande vad gäller såväl miljöfrågor, som sociala och affärsetiska frågor.

Att bedriva ett ansvarsfullt företagande är utgångspunkten för all verksamhet. Det gör Nolato genom att agera med hög affärsetik och transparens och bedriva en produktion med minimal negativ påverkan. Ambitionen är att öka graden av förnybart/återvunnet material tillsammans med en design som gör att produkten kan ingå i ett hållbart kretslopp för att på så sätt bidra till en cirkulär ekonomi.
Sunrise