Visselblåsning

Nolatos visselblåsarfunktion

Att agera etiskt och vidta åtgärder för att förhindra oegentligheter är en viktig del av Nolatos kultur. Som en del i detta arbete finns Nolatos visselblåsarfunktion, som gör det möjligt att slå larm om misstänkta lagbrott eller allvarliga överträdelser av Nolatos uppförandekod utan risk för att utsättas för några former av repressalier.

Rätten att visselblåsa gäller alla som när de fick informationen om missförhållandet, lagbrottet eller de allvarliga överträdelserna av uppförandekoden var anställda eller arbetssökande hos Nolato, utförde arbete för Nolato eller på annat sätt var verksam hos Nolato (t.ex. i egenskap av praktikant, bemanningsanställda, konsult, kund, entreprenör eller underleverantör).

Gå till Nolatos visselblåsarfunktion