Information för investerare

Här hittar du information om Nolato ur ett investeringsperspektiv.

Senaste finansiella informationen

Nolatokoncernen i korthet

Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med en etablerad solid global position på tre kontinenter. Våra tre affärsområden utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande, ofta globala företag inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatos aktie noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

 

Våra affärsområden

Medical Solutions

Utveckling och tillverkning av komplexa produktsystem och komponenter för medicinteknik, läkemedelsindustri samt diagnostik.

Integrated Solutions

Design, utveckling och tillverkning av avancerade komponenter, delsystem och färdigförpackade produkter inom konsumentelektronik. Inom EMC & Thermal sker utveckling och tillverkning av produkter och system för skärmning samt värmeavledning av elektronik.

Industrial Solutions

Utveckling och tillverkning av produkter och produktsystem till kunder inom fordon, hygien, förpackningar, trädgård/skog, vitvaror, möbelindustri och andra utvalda industrisegment.

 

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande omfattar flertalet teknologier inom det polymera området och sträcker sig längs hela värdekedjan – från lösningsorienterad utveckling till levererad produkt. Vår vision är att Nolato ska vara kundens första val som samarbetspartner

GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER

Global Solutions Provider karta

Nolato har etablerat en solid global position som global lösningsleverantör – en Global Solutions Provider – på de tre marknadsmässigt viktiga kontinenterna Europa, Nordamerika och Asien.

VD-anförande vid årsstämman

Se och hör vd-anförandet till årsstämman 2021

Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist berättar om Nolato idag och imorgon i detta inspelade vd-anförande inför årsstämman 2021. 

affären

Vår affärsidé, vision och strategi

Nolatos mål är att vara kundens första val som samarbetspartner.

LÄS MER

Decorative

Nyckeltal