Information för investerare

Här hittar du information om Nolato ur ett investeringsperspektiv.

Uppdatering om IT-attack

Väsentliga produktions- och kommunikationssystem åter i full drift

Insatserna för att analysera och åtgärda Nolatos IT-miljö efter det dataintrång som Nolato informerade om den 13 november har sedan attacken detekterades drivits med full kraft. Koncernens väsentliga verksamhetssystem har successivt säkerställts och återstartats, vilket innebär att produktionen i våra enheter är igång som vanligt igen. Även normala kontaktvägar via e-mail är återställda.

En noggrann genomgång av Nolatos IT-miljö, genomförd med stöd av externa experter, visar att tack vare de snabba åtgärder som genomfördes har attacken inte medfört någon väsentlig eller varaktig effekt på systemen. Inte heller har den medfört någon kryptering eller annan förlust av data.

19 november 2021

Nolatokoncernen i korthet

Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med en etablerad, solid global position på tre kontinenter. Våra tre affärsområden – Medical Solutions, Integrated Solutions och Industrial Solutions – utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. 

  • Vårt affärskoncept bygger på ett nära samarbete med globalt framgångsrika, större företag, som ställer höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet.
  • Vi stöttar dessa genom att vara experter på utveckling och storskalig produktion av komplexa produkter i plast från första koncept till leverans av färdiga produkter.
  • Vi har över trettiofem egna produktions- och utvecklingsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Enheter som kontinuerligt byggs ut och breddas för att möta kundernas önskemål.
  • Vi bidrar aktivt till att våra kunder kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att konstruera deras produkter för återvinning och så långt det är möjligt använda återvunna eller biobaserade plastmaterial vid tillverkningen.
  • Vi har satt upp egna, utmanande miljömål, som omfattar allt från miljö till affärsetik. Sju av dem är kopplade till FN:s Agenda 2030 och mål för hållbar utveckling. Våra enheter är certifierade enligt ISO 14001 och koncernen är ansluten till FN:s Global Compact.

 

Nolatos aktie noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER

Nolato's three global key positions on a map
Nolato har etablerat en solid global position som global lösningsleverantör – en Global Solutions Provider – på de tre marknadsmässigt viktiga kontinenterna Europa, Nordamerika och Asien.

 

Läs om Nolatos strategiska förändringsresa från regional leverantör av komponenter till global solutions provider

Senaste finansiella informationen

VD-anförande vid årsstämman

Se och hör vd-anförandet till årsstämman 2021

Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist berättar om Nolato idag och imorgon i detta inspelade vd-anförande inför årsstämman 2021. 

affären

Vår affärsidé, vision och strategi

Nolatos mål är att vara kundens första val som samarbetspartner.

LÄS MER

Decorative

Nyckeltal