Information för investerare

Här hittar du information om Nolato ur ett investeringsperspektiv.

Nolatokoncernen i korthet

tre sammansatta bilder visande Nolatos verksamhet

Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med en etablerad, solid global position på tre kontinenter. Våra tre affärsområden – Medical Solutions, Integrated Solutions och Industrial Solutions – utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. 

  • Vårt affärskoncept bygger på ett nära samarbete med globalt framgångsrika, större företag, som ställer höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet.
  • Vi stöttar dessa genom att vara experter på utveckling och storskalig produktion av komplexa produkter i plast från första koncept till leverans av färdiga produkter.
  • Vi har över trettiofem egna produktions- och utvecklingsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Enheter som kontinuerligt byggs ut och breddas för att möta kundernas önskemål.
  • Vi bidrar aktivt till att våra kunder kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att konstruera deras produkter för återvinning och så långt det är möjligt använda återvunna eller biobaserade plastmaterial vid tillverkningen.
  • Vi har satt upp egna, utmanande miljömål, som omfattar allt från miljö till affärsetik. Sju av dem är kopplade till FN:s Agenda 2030 och mål för hållbar utveckling. Våra enheter är certifierade enligt ISO 14001 och koncernen är ansluten till FN:s Global Compact.

 

Nolatos aktie noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

 

 

GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER

Nolato's three global key positions on a map
Nolato har etablerat en solid global position som global lösningsleverantör – en Global Solutions Provider – på de tre marknadsmässigt viktiga kontinenterna Europa, Nordamerika och Asien.

 

Läs om Nolatos strategiska förändringsresa från regional leverantör av komponenter till global solutions provider

Senaste finansiella informationen

VD-anförande vid årsstämman

Se och hör vd-anförandet till årsstämman 2021

Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist berättar om Nolato idag och imorgon i detta inspelade vd-anförande inför årsstämman 2021. 

affären

Vår affärsidé, vision och strategi

Nolatos mål är att vara kundens första val som samarbetspartner.

LÄS MER

Decorative

Nyckeltal