INVESTERARE

Nolato finansiella rapporter

Här kan du hämta delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning för respektive verksamhetsår som pdf.

Nedan finns all rapportering kring Nolatos rapporter i samlad form. Klicka på symbolen för den typ av information du önskar. Saknas en symbol finns inte den typen av information för just den rapporten.