Transkriptioner av analytikermöten

Transkriptioner av telefonkonferenser med analytiker och investerare.

Om transkriptionerna

Transkriptionerna publiceras inom några timmar efter telefonkonferensen i en preliminär version märkt ”Raw Transcript”. Denna byts ut mot en korrekturläst version inom någon dag.

Transkriberingen av Nolatos telefonkonferenser görs av FactSet CallStreet, LLC. Informationen tillhandahålls i befintligt skick. Nolato garanterar inte och tar inte ansvar för att informationen är korrekt, fullständig och uppdaterad. Nolato kan under inga omständigheter hållas ansvarig för skador av vare sig direkt, indirekt eller annan natur och som kan ha uppkommit vid användandet av, eller oförmåga att använda informationen som tillhandahålls.

© 2001-2021 FactSet CallStreet, LLC.