GRUNDBULTAR OCH UPPFÖRANDEKOD

Starka värderingar och affärsprinciper

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare, ta ansvar för våra handlingar och alltid tillämpa god affärs­etik. Vi är övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv utan också skapar möjligheter och affärsnytta. Särskilt när det kombi­neras med vårt starka fokus på effektivitet och affärsmässighet.

I vår värdeskrift Nolatos själ har vi samlat våra ­grundläggan­de ­affärsprinciper och värderingar i form av affärs­idé, vision, vägen till ­visionen och naturligtvis våra ­grundbultar. Här finner du också vår upp­förandekod – vår etiska kompass, som är styran­de för hela vår verksamhet och i alla sammanhang ska följas av samt­liga ­med­arbetare i koncernen.

Klicka på bilden för att läsa om våra värderingar direkt eller ladda ner skriften som pdf.