GRUNDBULTAR OCH UPPFÖRANDEKOD

Starka värderingar och affärsprinciper

Lång tradition av ansvarsfullt företagande

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare, ta ansvar för våra handlingar och alltid tillämpa god affärs­etik. Vi är övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv utan också skapar möjligheter och affärsnytta. Särskilt när det kombi­neras med vårt starka fokus på effektivitet och affärsmässighet.

I våra värdeskrifter Nolatos själ och Nolatos uppförandekod kan du läsa mer om våra värderingar. Klicka på broschyrerna för att läsa dem direkt på skärmen eller ladda ner dem som pdf-filer.

Våra värderingar

Vår uppförandekod