AKTUELLA BERÄKNINGAR

95 procent av Nolatos koldioxid-utsläpp är indirekta och kommer från scope 3

En aktuell mätning visar att det är inköp av råmaterial, komponenter och tjänster som utgör den klart dominerande delen av koncernens totala klimatavtryck.