Contact us

Sending Email...

Valid input required
Valid input required
Valid input required
Valid input required
Valid input required

KARIERA

Kariera w grupie Nolato

Szczycimy się długą tradycją stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych i zapewniamy pracownikom bezpieczne, stymulujące środowisko pracy, w którym obowiązuje równość płci.

Nolato jest szwedzką grupą spółek notowaną publicznie, prowadzącą działalność w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Opracowujemy i wytwarzamy produkty z materiałów polimerowych, takich jak plastiki, silikony i elastomery termoplastyczne (TPE). Ich odbiorcami są najważniejsi klienci z branż takich tak technologia medyczna, farmacja, telekomunikacja, elektronika użytkowa, motoryzacja, higiena i inne wybrane sektory przemysłu.

1938

DATA ZAŁOŻENIA

>6700

PRACOWNICY

3

KONTYNENTY

12

KRAJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W

Nasza wizja

Chcemy być dla klienta partnerem pierwszego wyboru w kontekście zrównoważonego opracowywania i wytwarzania innowacyjnych produktów

Bycie partnerem pierwszego wyboru oznacza, że klienci wielokrotnie wybierają naszą firmę do realizacji swoich najważniejszych projektów. Firma Nolato powinna być postrzegana jako niezawodny i odpowiedzialny partner, łączący specjalistyczną wiedzę z podejściem ukierunkowanym na innowacyjność, i aktywnie dbający o zrównoważony rozwój oraz stawiający potrzeby klienta na pierwszym miejscu.
Dotrzymujemy zobowiązań, terminowo realizujemy zamówienia, a klienci mogą na nas zawsze polegać. Do relacji z klientami podchodzimy długoterminowo i uczciwie. Zawsze dajemy z siebie wszystko i stale zadajemy sobie pytanie o to, jak możemy się dalej doskonalić.

Profesjonalizm

More

Dobra organizacja

More

Odpowiedzialność

More

Jesteśmy profesjonalistami i dążymy do osiągnięcia długoterminowej ­rentowności.

Długoterminowa rentowność jest istotna dla przyszłości grupy Nolato. Dlatego musimy działać w sposób profesjonalny i koncentrować się na zyskowności we wszystkich aspektach naszej pracy.

Koncentrujemy się na potrzebach i życzeniach klientów.

Ponieważ klienci stanowią fundament naszej działalności, ich potrzeby i życzenia muszą zawsze stać na pierwszym miejscu. Dążymy do tego, aby uczestniczyć w przedsięwzięciach klientów od samego początku, wnosząc w nie aktywny wkład w formie fachowej wiedzy i doświadczenia.

Wiedzę fachową i doświadczenie łączymy z innowacyjnością.

Połączenie fachowej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie polimerów z innowacyjnym podejściem i ciągłym doskonaleniem przybliża nas o naszej wizji: pomaga nam stać się partnerem najchętniej wybieranym przez klientów.

Dbamy o właściwą organizację naszej działalności operacyjnej.

Wszystkie aspekty naszych działań powinny być dobrze zorganizowane, aż po ­najmniejsze szczegóły. Ciągłe doskonalenie jest naturalną częścią naszej ­codziennej pracy.

Nasza działalność bazuje na wspólnych podstawach.

Działalność operacyjna grupy Nolato bazuje na wspólnych podstawach: zaangażowaniu, fachowej wiedzy, technologii i wartościach. Aktywna, dobrze zorganizowana współpraca między wszystkimi jednostkami zapewnia grupie Nolato efekt synergii: całość to więcej niż tylko suma poszczególnych części.

Wykorzystujemy pojawiające się możliwości i od razu rozwiązujemy problemy.

Tworzymy optymalny potencjał rozwoju naszej firmy, łącząc zarządzanie oparte na celach z jasnym podziałem odpowiedzialności i uprawnień. Dzięki temu pracownicy mogą rozwijać się zgodnie z własnymi i firmowymi celami i możliwościami.

Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie aspekty naszej działalności biznesowej.

Ponosimy odpowiedzialność za wszystkie obszary, na które nasza działalność ­wywiera wpływ, teraz i w przyszłości.

Aktywnie działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Aktywnie staramy się zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Dlatego podejmujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Działamy w sposób uczciwy i otwarty.

Stosujemy zasady etyki w biznesie, unikamy konfliktów interesów i cenimy otwartość, zarówno w obrębie grupy, jak i na zewnątrz.

KARIERA

Praca w grupie Nolato

Przestrzegamy wszystkich wytycznych zawartych w Podstawowych zasadach i Kodeksie postępowania grupy Nolato. Jedną z naszych podstawowych zasad jest łączenie efektywnej działalności biznesowej z zasadami etyki, odpowiedzialnością oraz świadomością ekologiczną. Dołącz do grupy Nolato już dzisiaj i zostań jednym z ponad 6700 pracowników jednostek znajdujących się w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Wakaty
 

KODEKS POSTĘPOWANIA

Kodeks postępowania grupy Nolato

Kodeks postępowania określa sposób realizowania naszych zasad biznesowych i wartości w praktyce. Jest naszym kompasem etycznym i zbiorem zasad korporacyjnych obowiązujących wszystkich pracowników grupy, a także konsultantów i dostawców, niezależnie od lokalizacji geograficznej i stanowiska.

Przeczytaj więcej o naszym Kodeksie Postępowania