Kontakta Oss

Sending Email...

Valid input required
Valid input required
Valid input required
Valid input required
Valid input required
Valid input required

KARRIÄR

Karriärmöjligheter på Nolato

Vi har en lång tradition av ansvarsfullt företagande och involverar våra medarbetare genom en säker, jämställd och stimulerande arbetsmiljö.

Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer.

1938

GRUNDADES

>5700

MEDARBETARE

3

KONTINENTER

12

LÄNDER

VÅR VISION

Nolato ska vara kundens första val som innovativ samarbetspartner inom hållbar utveckling och produktion

Att vara kundens första val innebär att kunden återkommande väljer Nolato som samarbetspartner i sina viktigaste projekt. Kunden ska se oss som en pålitlig partner, som kombinerar kunskap och erfarenhet med innovativt tänkande, tar ansvar och aktivt bidrar till hållbar utveckling samtidigt som vi sätter deras individuella behov och önskemål främst.
Vi levererar det vi säger, produkterna når marknaden i tid och kunden kan lita på oss. Vi jobbar långsiktigt och har en ärlig relation till våra kunder. Vi anstränger oss alltid lite mer och ställer oss ständigt frågan hur vi kan bli ännu bättre.
Anställd i produktion Nolato Lövepac
Anställd vid anslagstavla - Nolato MediTor
Anställd i produktion Nolato MediTech

Affärsmässiga

More

Välorganiserade

More

Ansvarstagande

More

Vi arbetar affärsmässigt och strävar efter långsiktig lönsamhet

Nolatos långsiktiga lönsamhet är avgörande för vår gemensamma framtid. Därför måste alla arbeta affärsmässigt och fokusera på lönsamheten, oavsett arbetsplats och arbetsuppgift.

Vi sätter kundernas behov och önskemål främst

Eftersom kunderna är basen för vår verksamhet, måste deras behov och önskemål alltid komma först. Vi strävar därför efter att komma in redan från början i deras projekt, för att aktivt kunna bidra med vår kompetens.

Vi kombinerar kunskap och erfarenhet med innovativt tänkande

Genom att kombinera vår långa erfarenhet och stora kunskap inom polymera material med nytänkande och ständiga förbättringar, kommer vi närmare vår vision att vara kundens första val som samarbetspartner.

Vi bedriver vår verksamhet med ordning och reda

Alla delar av vår verksamhet ska kännetecknas av ordning och reda in i minsta detalj. Att arbeta med ständiga förbättringar är en naturlig del av vår vardag.

Vi bygger vår verksamhet på en gemensam bas

Nolatos verksamhet bygger på en gemensam bas av engagemang, kompetens, teknologier och värderingar. Genom aktivt och strukturerat samarbete mellan koncernens olika enheter blir helheten större än delarna.

Vi fångar möjligheter och löser problem där de uppstår

Genom målstyrning i kombination med en tydlig delegering av ansvar och befogenheter skapar vi goda förutsättningar för vår verksamhet. Det ger också varje medarbetare möjlighet att utvecklas utifrån sina egna och företagets förutsättningar och mål.

Vi tar ansvar för hela vår verksamhet

Vi tar ansvar för hur hela vår verksamhet påverkar omvärlden, nu och i framtiden.

Vi bidrar aktivt till hållbar utveckling

Vi arbetar aktivt för att Nolatos påverkan på miljön och människors hälsa ska vara så liten som möjligt. Därför engagerar vi oss i aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.

Vi agerar med integritet och öppenhet

Vi tillämpar god affärsetik, undviker intressekonflikter och värdesätter öppenhet såväl internt som externt.

KARRIÄR

Jobba på Nolato

Vi följer samtliga riktlinjer i Nolatos grundbultar och uppförandekod. En av våra grundbultar är att effektiv affärsverksamhet måste kombineras med etik, ansvar och miljömedvetenhet. Sök jobb på Nolato och bli en av våra medarbetare på någon av våra enheter i Europa, Asien och Nordamerika.

Lediga jobb

Anställda vid Nolato Cerbo i stående möte.

UPPFÖRANDEKOD

Vår uppförandekod

Uppförandekoden innehåller bindande riktlinjer för hur våra affärsprinciper och värderingar ska omsättas i praktiken. Den är vår etiska kompass och affärspolicy, som ska följas av samtliga medarbetare i koncernen samt av konsulter och leverantörer, oavsett arbetsplats eller arbetsuppgift.

Läs mer om vår uppförandekod här

Länder

Nolato finns i många länder på tre olika kontinenter. Här nedan kan du läsa mer om karriärmöjligheterna i det land du vill arbeta i.

Våra medarbetare berättar

EMPLOYEE STORY

Mihaela Enocsson - Maskinoperatör

Hör vad Mihaela tycker om sitt dagliga arbete och hur hon trivs att jobba på Nolato Lövepack i Skånes Fagerhult.

EMPLOYEE STORY

Michael Einwachte - Assemblyingenjör

Hör vad Michael tycker om sitt dagliga arbete och hur han trivs att jobba på Nolato MediTech i Hörby.

EMPLOYEE STORY

Emelie Persson - Kvalitetsingenjör

Hör vad Emelie tycker om sitt dagliga arbete och hur hon trivs att jobba på Nolato MediTor i Torekov.