Contact us

Sending Email...

Valid input required
Valid input required
Valid input required
Valid input required

This page is also available in

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Álláslehetőségek a Nolato-nál

Tradicionális hagyományokkal rendelkezünk a felelős üzleti gyakorlat terén, munkavállalóink biztonságos, nemek közötti egyenlőséget biztosító és ösztönző munkakörnyezetben dolgozhatnak.

A Nolato egy a tőzsdén jegyzet svéd csoport, amely Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában is tevékenykedik. Polimer anyagokból fejlesztünk és gyártunk termékeket – műanyagot, szilikont és termoplasztikus elasztomert élvonalbeli ügyfeleknek az orvostechnológia, a gyógyszeripar, a távközlés, az autóipar, a higiéniai és más válogatott ipari szektorok számára.

1938

ALAPÍTÁS

>6700

MUNKAVÁLLALÓK

3

KONTINENSEKEN

12

ORSZÁGOK, AHOL JELEN VAGYUNK

Célkitűzésünk

A Nolato legyen mindenkor az ügyfelek első számú választása

Az, hogy az ügyfelek első számú választása legyünk, számunkra azt jelenti, hogy az ügyfél értékeli, hogy mindig a kiváló minőséget tartjuk szem előtt és emiatt partnerként tekint ránk, akitől a fejlesztés és a gyártás során mindig azt kapja, amit megálmodott.
Törekszünk a rugalmasságra és a szállítási pontosság maradéktalan betartására, figyelünk arra, hogy a termékeket pontosan, a megrendelt határidőre szállítsuk ki. Hosszú távban gondolkodunk, és őszinte kapcsolatot ápolunk ügyfeleinkkel: mindig igyekszünk a lehető legjobban teljesíteni és folyamatosan azon törjük a fejünket, hogyan lehetnénk még jobbak.

Professzionális

More

Jól szervezett

More

Felelősségteljes

More

Profik vagyunk, akik a hosszú távú nyereségességet tartják szem előtt.

A Nolato hosszú távú nyerességessége a jövőnk szempontjából fontos. Ezért mindannyiunknak professzionális magatartást kell tanúsítania, és munkánk -minden területén a nyereségességre kell összpontosítanunk.

Ügyfeleink igényeire és kívánságaira koncentrálunk.

Mivel ügyfeleink adják üzletünk alapját, az ő szükségleteiknek és kívánságaiknak mindig elsődlegeseknek kell lenniük. Célunk, hogy projektjeikbe már a kezdetektől bekapcsolódjunk, hogy sikereikhez szakértelmünk által aktívan hozzájárulhassunk.

A szakértelmet és a tapasztalatot kombináljuk új gondolkodásmóddal.

A polimerek területén szerzett tapasztalatunkat és szakértelmünket innovatív megközelítésekkel és folyamatos fejlesztésekkel összekapcsolva közelebb ­kerülünk célkitűzésünkhöz, hogy az ügyfelek első számú választása legyünk. 

Biztosítjuk, hogy tevékenységeink mindig jól szervezettek legyenek.

Tevékenységeink minden aspektusának jól szervezettnek kell lennie, egészen a legkisebb részletekig. A folyamatos fejlesztés és javítás a mindennapi munkánkkal jár, annak természetes része.

Tevékenységeink közös alapokon nyugszanak.

A Nolato tevékenységei az elköteleződés, a szakértelem, a technológia és az értékek közös alapjára épülnek. A minden egységünk közötti aktív és jól szervezett együttműködés teszi a Nolatót nagyobbá, mint egyes egységeinek összessége.

Megragadjuk a lehetőségeket, és azonnal megoldjuk a problémákat, ahol ­felmerülnek.

Üzletünk számára az optimális lehetőséget a célorientált vezetőséggel és a hatáskörök és felelősségek egyértelmű felosztásával teremtjük meg. Ez minden alkalmazottunk számára lehetővé teszi, hogy a saját képességeik, valamint a saját és a cég céljai szerint fejlődjenek.

Az üzlet minden szempontjából felelősségteljesek vagyunk.

Felelősséget vállalunk minden hatásért, amelyet az üzletünk generál most és a jövőben is.

Aktívan tevékenykedünk a fenntartható fejlődés érdekében.

Aktívan dolgozunk annak biztosításán, hogy tevékenységeink a környezetre és az emberi egészségre egyaránt a lehető legkisebb hatással legyenek. Ennek érdekében tehát részt veszünk olyan tevékenységekben, amelyek a fenntartható fejlődéshez hozzájárulnak.

Tevékenységeink integráltak és átláthatóak.

Jó üzleti etikát alkalmazunk, elkerüljük az érdekütközéseket,  és a cégen belül és kívül egyaránt értékeljük az átláthatóságot.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Munkavégzés a Nolato-nál

Teljes mértékben betartjuk a Nolato alapelveiben és magatartási kódexében megfogalmazott irányelveket. Egyik alapelvünk, hogy a hatékony üzleti tevékenységet kombináljuk az etikával, felelősségvállalással és a környezettudatossággal. Csatlakozzon még ma a Nolato-hoz és legyen az Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában dolgozó több mint 6700 munkavállalónk egyike!

Nyitott pozíciók

Magatartási kódex

Nálunk van élet a munka után: megvan az egészséges egyensúly a munka és a magánélet között. Szeretnénk, hogy mindenki kipihent és egészséges legyen, felfedezhesse a világot és utazhasson, illetve rendelkezzen az ehhez szükséges pénzügyi forrásokkal és mindenki kapja azt a támogatást, amire szüksége van.

Munkakörülmények és emberi jogok

More

Vállalati polgár

More

Fenntarthatóság

More

Minőségi és Üzleti etika

More

Kommunikáció és belső információk

More

Kiváló munkakörnyezetet biztosítunk

 • Célunk a munkabalesetek teljes megelőzése, nem kötünk semminemű kompromisszumot a munkahelyek egészséges mivolta és biztonsága terén.
 • Túlteljesítjük az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos törvényi előírásokat.
 • Megelőző és szisztematikus megközelítést alkalmazunk arra, hogy veszélytelen és biztonságos munkakörnyezetet hozzunk létre, valamint tanúsított egészségügyi és biztonsági menedzsmentrendszereket (ISO 45001) vezetünk be mindenütt, ahol arra mód van.
 • Lehetőséget kínálunk alkalmazottainknak arra, hogy fejleszthessék szaktudásukat és képességeiket.

Tiszteljük az emberi jogokat

 • Minden emberhez korrekt módon állunk hozzá, tisztelettel és méltó módon bánunk velük.
 • Támogatjuk és ösztönözzük a sokféleséget.
 • Nem bánunk megkülönböztető módon az alkalmazottakkal nemük, vallásuk, koruk, akadályozottságuk, szexuális irányultságuk, nemzetiségük, politikai nézeteik, társadalmi hátterük, illetve etnikai hovatartozásuk miatt.
 • Elismerjük a szabad szervezkedés és a kollektív bérmegállapodások jogát.
 • Nem zaklatunk vagy fenyegetünk, és hátrányos megkülönböztetésben sem részesítünk senkit.
 • Nem tűrjük a gyermekmunkát, az illegális, illetve a kényszermunkát.

Aktív vállalati polgárok vagyunk

 • Részt veszünk a helyi közösségekben, ahol a Nolato is tevékenykedik, és arra törekszünk, hogy helyi személyzetet alkalmazzunk, és a vezetők is helyiek legyenek.
 • Részt veszünk projektekben és együttműködünk ipari hálózatokkal, iskolákkal, műszaki főiskolákkal, egyetemekkel és kutatóintézetekkel.
 • A támogatás és szponzorálás területén előnyben részesítjük azokat a szervezeteket, akik osztják értékeinket, és akik segítik azokat a társadalmakat, amelyekben tevékenykedünk.
 • Politikai témákban semlegesek vagyunk. Sem a vállalat neve, sem pedig anyagi forrásai nem használhatóak politikai célokra.

Szem előtt tartjuk a fenntarthatóság ügyét

 • Túlteljesítjük a környezetvédelmi törvények előírásait, és felkészülünk az idevágó új törvények bevezetésére.
 • Már korai stádiumban azonosítjuk ügyfeleink és más érdekeltek elvárásait és követelményeit.
 • Alkalmazzuk az elővigyázatosság elvét, és a hosszú távú célokra összpontosítunk.
 • Hatékonyan használjuk fel a vizet, az energiát, a nyersanyagokat és az egyéb erőforrásokat annak érdekében, hogy hozzájárulhassunk a fenntartható fejlődés és a körkörös gazdaság megvalósításához.
 • A nyersanyagok, az energiaforrások, a vegyipari termékek, a csomagolóanyagok és a forgalmazási módszerek meghatározása során figyelembe vesszük a környezetvédelmi és egészségügyi szempontokat.
 • Törekszünk az általunk kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésére.
 • Módszeresen elemezzük azt, hogy a klímaváltozás milyen hatással van vállalkozásunkra.
 • Szakértelmünk felhasználásával a vevők egyedi termékeinek ökológiai optimalizálását kínáljuk fel.
 • Egyértelmű célunk az, hogy biológiai alapú és újrafelhasznált polimer nyersanyagokat kínáljunk.
 • Elutasítjuk az olyan termékek gyártását, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem összeegyeztethetők a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nézeteinkkel.
 • Áttekinthető, tényszerű és rendszeres módon adunk tájékoztatást a fenntarthatósággal kapcsolatban.
 • Szisztematikus megközelítést alkalmazunk a környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatban, és valamennyi termelőegységünkben tanúsított környezetvédelmi menedzsmentrendszereket vezetünk be.

Beszállítóink elé fenntarthatósági követelményeket állítunk

 • Olyan beszállítókkal dolgozunk, akik elfogadják a Nolato vállalati kódexét, és ahhoz alkalmazkodnak. Azt is elvárjuk tőlük, hogy ezeket az értékeket és etikai elveket a saját beszállítóiknak is továbbadják.
 • Beszállítóinkat együttműködésünk előtt és alatt is értékeljük.
 • Ösztönözzük őket, hogy a minőség, a környezet és a munkakörnyezet területén is hitelesíthető irányítási rendszereket vezessenek be.
 • A beszállítói teljesítményt az üzleti etika, a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság területein egyaránt rendszeresen nyomon követjük. Amennyiben nem felelnek meg követelményeinknek, vagy felszólítjuk őket a javításra, vagy pedig megszüntetjük velük az együttműködést.

Arra törekszünk, hogy mindig a megfelelő minőséget szállítsuk

 • Az a célunk, hogy a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtásával és a megfelelő minőségű termékek szállítása által mindig megfeleljünk ügyfeleink pontos követelményeinek, szükségleteinek és elvárásainak.
 • Tevékenységeinket folyamatosan fejlesztjük.
 • Az elemzés, a hibák rögzítése, valamint a belső és külső auditokon keresztül minőségbiztosítási intézkedéseinket rendszeresen értékeljük.
 • Szisztematikus megközelítést alkalmazunk a minőség menedzselésére, és valamennyi termelőegységünket tanúsíttatjuk az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer és más alkalmazható ágazatfüggő tanúsítások szerint.

Ragaszkodunk a jó üzleti etikához

 • Soha nem kínálunk és nem fogadunk el semminemű olyan ajándékot, előnyt vagy kifizetést, amely ténylegesen vagy látszólag befolyásolhatja az azt elfogadó személy döntéseit, vagy amely törvénybe és/vagy a helyi szokásokba ütközik.
 • Kerüljük az olyan helyzeteket, ahol a vállalathoz való hűség összeütközésbe kerülhet a személyes érdekekkel.
 • Szilárd üzleti elveket alkalmazunk, megfelelünk a verseny törvényének, és támogatjuk a szabad és tisztességes versenyt.
 • Tiszteletben tartjuk a tulajdonjogokat és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat.
 • Törekszünk arra, hogy megelőzzük azt, hogy bárki pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására használja vállalatainkat.

Kommunikációnk nyílt és világos

 • Őszintén és világosan kommunikálunk minden érintettel. Célunk a hatékony kommunikáció a Nolato üzleti érdekeinek előmozdítása és a tőzsdei jegyzésünk által előírt követelmények teljesítése érdekében.
 • Tiszteletben tartjuk minden alkalmazottunk véleménynyilvánítási szabadságát olyan ügyekben, amelyek személyesen érintik őket. A Nolato üzleti feltételeivel és tevékenységeivel kapcsolatos témákban azonban a Nolato nevében nyilatkozni csak az adott vállalat vezetése jogosult. Ezért minden a cég üzleti feltételeivel és tevékenységével kapcsolatos kérdést a helyi cégvezetéshez, illetve a Csoport vezetőségéhez kell irányítani. Minden olyan külső információt, amelyek hatással lehetnek a Nolato részvényárfolyamának alakulására, a pénzügyi igazgatóval vagy a vezérigazgatóval kell közölni.

A súlyos szabálytalanságok ellen vészharang-eljárásokkal lépünk fel

 • Valamennyi alkalmazottnak lehetősége van aggályokat felvetni súlyos szabálytalanságok esetén a Nolato visszaélés-bejelentési eljárásai segítségével anélkül, hogy a zaklatás vagy a szembenállás kockázatával kellene szembenézniük.
 • Súlyos szabálytalanságnak tekintendő az etikátlan vagy törvénytelen magatartásban, a csalásban vagy a Nolato magatartási szabályzatának megsértésében való részvétel.
 • A visszaélések bejelentése nem alkalmazható olyan magánjellegű nézeteltérések vagy olyan egyéb ügyek esetén, amelyeket az érintett személyek közvetlen kapcsolatfelvételével rendezni lehet.
 • A hamis vád elfogadhatatlan, és fegyelmi eljárást vonhat maga után.
 • Ha valaki súlyos szabálytalanságra gyanakszik, akkor első lépésként a felettesével vagy más illetékes menedzserrel kell kapcsolatba lépnie. Ha ez nem lehetséges vagy nem vezet a megfelelő válaszintézkedéshez, akkor az alkalmazott a gyanúját a [email protected] címre küldött e-mail formájában jelentheti.
 • Ez az e-mail egy külső félhez kerül, aki szabadon cselekedhet a hozzá eljuttatott információ alapján, és gondoskodik a kivizsgálás megindításáról.
 • Mindenki, aki visszaélés-bejelentő e-mailt küld, köteles a nevét megadni annak érdekében, hogy az információt igazolni lehessen. A Nolato garantálja azt, hogy a név és bármi más olyan dolog, ami a személyt azonosíthatja, mindig ismeretlen marad mindenki más számára, az üzenet fogadójának kivételével.