INVESTERARE

Nolato finansiell kalender

På denna sida informerar vi om planerade finansiella händelser så snart de är fastställda.

Viktiga dagar rörande utdelningen:

Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till utdelning gäller följande datum 2024:

  • Sink-dagen är 6 maj. (Den dag man senast kan köpa aktien för att ha rätt till utdelning. Aktierna måste dock behållas minst till X-dagen för att ha rätt till utdelningen.)
  • X-dagen är 7 maj. (Den första dagen aktien noteras utan rätt till utdelning.)
  • Avstämningsdagen är 8 maj. (Den dag du behöver vara registrerad i vår aktiebok som aktieägare för att ha rätt till utdelning.)
  • Utdelningsdagen är 14 maj. (Den dag då utdelningen kommer in på aktieägarens konto.)

Publicering av rapporter

Rapporter publiceras normalt på eftermiddagen och inom tidsspannet 13.00 – 14.30. Den planerade tiden för respektive rapport anges i kalendern så snart den är fastställd. Vanligtvis anordnas en webbsänd telefonpresentation med frågestund omkring en timme efter att rapporten har publiceras. Deltagande i presentationen kan ske via webb och telefon.

Prenumerera på kalenderdata

Vill du ha information om Nolatos planerade finansiella händelser direkt i din personliga, digitala kalender kan du klicka på knappen Prenumerera. Vill du ha visa en enskild, kommande händelse i din kalender kan du klicka på ical-länken för respektive händelse.