Rätt använda bidrar polymerer till att möta framtidens samhällsutmaningar

Polymerer som plast, silikon och TPE är en resurs för att fortsätta skapa innovativa och miljövänliga produkter som kan förbättra vårt samhälle och hjälpa oss att möta framtidens utmaningar.