Information för investerare

Här hittar du information om Nolato ur ett investeringsperspektiv.

Nolatokoncernen i korthet

tre sammansatta bilder visande Nolatos verksamhet

Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med en etablerad, solid global position på tre kontinenter. Våra tre affärsområden – Medical Solutions, Integrated Solutions och Industrial Solutions – utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. 

  • Vårt affärskoncept bygger på ett nära samarbete med globalt framgångsrika, större företag, som ställer höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet.
  • Vi stöttar dessa genom att vara experter på utveckling och storskalig produktion av komplexa produkter i plast från första koncept till leverans av färdiga produkter.
  • Vi har över trettiofem egna produktions- och utvecklingsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Enheter som kontinuerligt byggs ut och breddas för att möta kundernas önskemål.
  • Vi bidrar aktivt till att våra kunder kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att konstruera deras produkter för återvinning och så långt det är möjligt använda återvunna eller biobaserade plastmaterial vid tillverkningen.
  • Vi har satt upp egna, utmanande miljömål, som omfattar allt från miljö till affärsetik. Sju av dem är kopplade till FN:s Agenda 2030 och mål för hållbar utveckling. Våra enheter är certifierade enligt ISO 14001 och koncernen är ansluten till FN:s Global Compact.

 

Nolatos aktie noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

STÄNDIG UTVECKLING

Nolatos strategiska förändringsresa

Nolato har utvecklats mycket starkt och har idag en solid global position på tre kontinenter. Och även om grund­en lades redan för drygt 80 år sedan, så är ett strategiskt beslut för omkring tio år sedan avgörande för den förändringsresa som har lett fram till dagens Nolato.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Nolato och ansvarsfullt företagande

Vår strategi för ansvarsfullt företagande omfattar mål och aktiviteter inom socialt ansvar, affärsetik, ekonomiskt ansvar och miljö.

Senaste finansiella informationen

affären

Vår affärsidé, vision och strategi

Nolatos vision är att vara kundens första val som innovativ samarbetspartner inom hållbar utveckling och produktion.

LÄS MER

Decorative

Nyckeltal